Informacja

Podróże w czasie

Przedsięwzięcie edukacyjne

,,NA JASTRZĘBSKIM SZLAKU – PODRÓŻE W CZASIE”

realizowane przez przedszkola w ramach Strategii rozwoju miasta Jastrzębie-Zdrój 2030+

Celem przedsięwzięcia jest :

  • zaznajamianie dzieci z pięknem najbliższego otoczenia, jego walorami, historią, zwyczajami i tradycjami,
  • uświadomienie dzieciom bogactwa i wielowymiarowości dziedzictwa kulturowego małej ojczyzny, a także potrzeby jego kontynuacji i pomnażania,
  • uświadomienie dzieciom, że dzieje rodziny i najbliższego otoczenia wkomponowane są w wydarzenia regionu, będące częścią historii narodu i państwa,
  • angażowanie różnych środowisk, zwłaszcza rodziny w zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej i poziomu identyfikacji mieszkańców z miastem,
  • integracja społeczna mieszkańców, wzmocnienie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej,
  • wdrażanie do działania z obszaru ochrony środowiska naturalnego i jego bioróżnorodności.

Nasze przedszkole także przystąpiło do tego przedsięwzięcia.

Zachęcamy Rodziców do obserwowania tej zakładki ,

 w której będą zamieszczane wydarzenia   naszego przedszkola.

 

Scroll to Top
Przewiń do góry
Skip to content