Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5-letnich

8.00- 8.25  Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

  • Zabawy ruchowe, kołowe, ćwiczenia poranne
  • Zabawy dydaktyczne
  • Zabawy konstrukcyjne
  • Zabawy sensoryczne
  • Rysowanie
  • Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe
  • Pomoc w przygotowaniu zajęć dydaktycznych

8.25- 8.35   Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowo- gospodarcze, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów.

8.35- 9.00   Śniadanie: uczenie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, pełnienie dyżurów

9.00-  11.00 Zajęcia dydaktyczne planowane przez nauczycielkę  zatwierdzonego programu wychowania przedszkolnego przygotowujące do osiągnięcia dojrzałości szkolnej . Wspieranie działań twórczych  poprzez  kontakt z muzyką, literaturą i sztuką , dbanie o sprawność fizyczną dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu: przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, spacery,  wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, obserwacja  zachowań dzieci. Gry i zabaw ruchowe. Tworzenie okazji obserwowania, eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych.

11.00 – 11.30  Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowe w Sali, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów.

11.30- 12.00 Obiad: samodzielne zjadanie posiłków, wyrabianie nawyków higieniczno- sanitarnych, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych pełnienie dyżurów.

12.00- 13.00  Zabawy swobodne w  sali, gry dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tworzenie sytuacji do rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci . Pobyt na świeżym powietrzu (wymiennie jeśli pobyt na powietrzu nie był zrealizowany wcześniej). Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

13.00- 13.45 Zajęcia i zabawy o charakterze relaksacyjnym, zabawy integrujące grupę, gry dydaktyczne w  sali lub na powietrzu  mające na celu przypomnienie i utrwalenie treści materiału programowego,  zajęcia wspomagające rozwój dziecka, indywidualne lub w małej grupie, organizowanie zajęć dodatkowych/ kółka zainteresowań za zgodą rodziców .

13.45- 14.00 Przygotowanie do podwieczorku.

14.00- 14.30 Podwieczorek: wyrabianie nawyków samoobsługowych i dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

14.30- 15.00  Rozchodzenie się dzieci do domu. Zabawy twórcze i tematyczne, praca stymulująca rozwój dziecka, rozmowy swobodne z dziećmi, rozmowy   z rodzicami podczas odbioru dziecka z przedszkola.

Przewiń do góry
Skip to content