Ramowy rozkład dnia dla dzieci 6-5 letnich

w oddziałach przedszkolnych do 5 godzin- podstawa programowa 8.00- 13.00 i 13.00- 18.00

 8.00- 8.15 13.00-13.15  Schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne
 8.15- 8.35  13.15.13.35Wspieranie rozwoju dzieci poprzez: Zabawy ruchowe, kołowe, ćwiczenia poranne. Zabawy dydaktyczne. Zabawy konstrukcyjne. Zabawy sensoryczne. Rysowanie. Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe . Pomoc w przygotowaniu zajęć dydaktycznych  
8.35- 8.45 13.35- 13. 45Czynności porządkowe, pełnienie dyżurów, pomoc w przygotowaniu sali do zajęć.  
8.45- 10.15 13,45- 14.15Zajęcia dydaktyczne planowane przez nauczycielkę  zatwierdzonego programu wychowania przedszkolnego, zgodnie  z opracowanym rozkładem zajęć- przygotowujące do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Gry i zabaw ruchowe. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez   kontakt z muzyką, literaturą i sztuką.
10.15- 10.45 14.15-14.45Zabiegi higieniczno-sanitarne, spożywanie posiłku własnego, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych  
10.45- 11.45 14.45- 15.45Pobyt na świeżym powietrzu: przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe ,obserwacja zachowań dzieci. Samorzutne formy zabawowe z użyciem różnorodnych zabawek.  
11.45- 12.45 15.45- 17.45Zajęcia i zabawy o charakterze relaksacyjnym, zabawy integrujące grupę, gry dydaktyczne w  sali lub na powietrzu (mające na celu przypomnienie i utrwalenie treści materiału programowego) . Zajęcia wspomagające rozwój dziecka,  indywidualne lub w małej grupie. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym zgodnie z organizacją pracy w ciągu tygodnia zatwierdzoną przez Organ Prowadzący.  
12.45- 13.00 17.45- 18.00Rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.

W oddziałach przedszkolnych w ciągu roku szkolnego obowiązuje system zmianowy tzn.

dzieci w miesiącach X,XII,II,IV,VI realizują zajęcia : 8.00- 13.00; w miesiącach IX,XI,I,III,V realizują zajęcia : 13.00- 18.00

Przewiń do góry
Skip to content