Ramowy rozkład dnia- ogólny

6.00 – 8.00 Witamy się, Integrujemy, Bawimy

– schodzenie się dzieci ;

– zabawy inspirowane lub dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne;

– czytanie bajek, zabawy przy tablicy multimedialnej

– rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci

8.00 – 13.00 Realizujemy podstawę programową

–  zabawy dowolne;

– ćwiczenia ogólnorozwojowe i zgodne z profilem przedszkola „ Żyj zdrowo”

–  zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu dopuszczonego przez dyrektora przedszkola;

– czas do zagospodarowania według uznania nauczyciela w tym :  czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, pomoc psychologiczno- pedagogiczna,

–  zabawy na świeżym powietrzu;

13.00 – 16.30 Popołudnie / realizacja założeń podstawy programowej

–  zabawy dydaktyczne , ćwiczenia graficzne, utrwalanie wierszy, piosenek;

– słuchanie opowiadań, zabawy dowolne i inne według potrzeb dzieci;

– pomoc psychologiczno-pedagogiczna

– rozchodzenie się dzieci

Posiłki

8.30 -9.00  – śniadanie;                                         

11.30 – 12.00 – obiad

14.00 – 14.30 – podwieczorek

Odpoczynek / Relaksacja

12.00– 13.30 – bajkoterapia, ćwiczenia i muzyka relaksacyjna, czytanie dzieciom literatury, odpoczynek.

Zajęcia dodatkowe

–  gimnastyka profilaktyczno-korekcyjna dla dzieci współpraca z MOS grupy III i IV

–  religia dla dzieci zadeklarowanych

–  kółka „Małego piłkarza” i „ Małe cheerleaderki”

Scroll to Top
Przewiń do góry
Skip to content