Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4 letnich

6.00- 8.00  Schodzenie się dzieci w  sali. Czynności opiekuńcze. Swobodna działalność zabawowa dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi, tworzenie okazji do  wymiany informacji. Kontakty z Rodzicami. W okresie zimowym zapewnienie ciepłego napoju dzieciom .

8.00- 8.25  Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

  • Zabawy ruchowe
  • Zabawy dydaktyczne
  • Zabawy konstrukcyjne
  • Zabawy sensoryczne
  • Rysowanie
  • Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe

8.25- 8.35   Przygotowanie do śniadania: porządkowanie sali, zabiegi higieniczne.

8.35- 9.00   Śniadanie: uczenie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych

9.00- 11.15 Organizacja sali do zajęć,  zajęcia dydaktyczne planowane przez nauczycielkę wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Gry i zabawy  ruchowe. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, przygotowanie dziecka do posługiwania się językiem obcym. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt z muzyką i sztuką. Samorzutne formy zabawowe z użyciem  różnorodnych zabawek. Pobyt na świeżym powietrzu: przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Obserwacja zachowań dzieci. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

    11.15- 11.30  Przygotowanie do obiadu: uczenie nawyków dbania o porządek w sali, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

     11.30- 12.00 Obiad: samodzielne zjadanie posiłków, wyrabianie nawyków higieniczno- sanitarnych, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

     12.00- 13.45 Różne formy relaksu w  sali i ogrodzie przedszkolnym, zabawy integrujące grupę, słuchanie bajek, tworzenie okazji do aktywności ruchowej,  swobodna działalność zabawowa, praca wspomagająca rozwój dziecka, organizowanie zajęć dodatkowych/ kółka zainteresowań za zgodą rodziców po godz. 13.00.

13.45- 14.00 Przygotowanie do podwieczorku.

14.00- 14.30 Podwieczorek: wyrabianie nawyków samoobsługowych i dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

14.30- 15.30 Zabawy swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym, praca stymulująca rozwój dziecka, rozmowy swobodne z dziećmi, rozmowy z rodzicami podczas odbioru dziecka z przedszkola.

Przewiń do góry
Skip to content