Nasze dzisiaj

Przedszkole usytuowane jest w starej części miasta na osiedlu „Przyjaźń” w sąsiedztwie kopalni „Jas-Mos” oraz zabytkowego kościoła pw „św. Barbary i św. Józefa”.

Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem z pasmem parkowej zieleni, oraz ścieżkami sensorycznymi uwzględniającymi strefę odpoczynku, edukacyjną i terapeutyczną. Wyposażenie ogrodu jest elementem wizję przedszkola jest więc ładny interaktywny plac zabaw z boiskiem do piłki nożnej i nowoczesnymi miejscami placyków zabaw.

Turniej piłkarski
Zabawy w ogrodzie
Ogród wielopoziomowy

Do tego należy dodać dobre warunki lokalowe budynku : 4 przestronne słoneczne sale zajęć dla dzieci, jedna sala zajęć dla mniejszej  ilości dzieci, hol na piętrze gdzie odbywają się uroczystości przedszkolne  i zajęcia gimnastyczne oraz zajęcia przy tablicy interaktywnej.

Sale zabaw są wyposażone w różne kąciki zainteresowań , gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne.

Hol przedszkolny bogato wyposażony jest w pomoce do zajęć i zabaw z elementem ruchu.

Spotkania ze sportowcami
ćwiczenia z trenerem
pogadanka z Policjantami

Charakterystyka naszego przedszkola:

Organem prowadzącym przedszkole jest gmina Jastrzębie-Zdrój.

Obsługę finansową prowadzi Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli na mocy porozumienia z dyrektorem przedszkola.

Przedszkole składa się z pięciu oddziałów. Czynne jest w godzinach od 6.00 do16.30.

Czas pracy w poszczególnych oddziałach jest następujący:

– w oddziałach żywieniowych dla dzieci 3  letnich  od 6.00 do 15.30

– w oddziałach żywieniowych dla dzieci 4- letnich od  8.00 do 16.30

– w oddziale żywieniowym dla dzieci     5 – letnich od  8.00 do 15.00

– w oddziale żywieniowym dla dzieci     6-letnich    od 7.30 do 15.30

– w oddziałach przedszkolnych do 5 godzin dla  dzieci 4 5- 6 letnich od 8.00 do 13.00

Łącznie do przedszkola uczęszcza do 112 dzieci.

W placówce pracują 24 osoby: dyrektor, pracownik administracji, 10 osób z obsługi, 13 nauczycieli w tym specjaliści : psycholog, logopeda, pedagog specjalny .

 O nas

Realizowane programy ogólnopolskie:

Przedsięwzięcie edukacyjne ,,NA JASTRZĘBSKIM SZLAKU – PODRÓŻE W CZASIE” realizowane przez przedszkola w ramach Strategii rozwoju miasta Jastrzębie-Zdrój 2030+

” Kubusiowi przyjaciele natury” – program ogólnopolski. 

Realizowane innowacje

 • Przedszkolny autorski program Śląskiej Sieci Szkół  i  Przedszkoli Promujących Zdrowie Publicznego Przedszkola nr 3 w Jastrzębiu Zdroju na lata: 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025

Organizowane zawody sportowe  przez przedszkole:

Od 2001r. Międzyprzedszkolny Turniej Mini Piłki Nożnej Przedszkolaków 

Udział w konkursach, przeglądach organizowanych przez inne placówki i ośrodki:

 • „Rambit przedszkolaka Ole, Ole przedszkole – turniej sportowy
 • „Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich”
 • „Bieg po słońce”

Uroczystości  przedszkolne i  grupowe:

 • „Dzień przedszkolaka”
 • „ Dzień warzywek”  – wspólna zabawa o celach zdrowotnych
 • „Dzień ogrodu” – wspólna zabawa o celach zdrowotnych
 • „Dzień Edukacji Narodowej”   – wspólna zabawa dzieci z pracownikami przedszkola, dzieci uczą się szacunku do osób które z nimi pracują 
 • „ Pasowanie na przedszkolaka”
 • „Witamy Mikołaja”
 • „Bal przedszkolny”
 • „Dzień babci i dziadka”
 • „Witamy pierwszy dzień wiosny tanecznie i  na sportowo”                                                                                                                          
 • „Dzień dziecka na sportowo”
 • „Uroczystość pożegnania przedszkola
 • „ Jubileusze przedszkolne”                

Ciekawe zajęcia i przedsięwzięcia

 • Zajęcia ruchowo-taneczne od 3-latków w ramach podstawy programowej;
 • Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych, częsty udział dzieci w konkursach plastycznych organizowanych na terenie przedszkola
  i przez zaprzyjaźnione placówki oraz udział w konkursach ogólnokrajowych;
 • Zajęcia kulinarne – przygotowywanie sałatek, kanapek, przetworów na zimę itp.;
 • Zajęcia w ogródku przedszkolnym – przygotowanie grządek do siewu ziół, hodowla ziół, zbiór ziół jako dodatek do posiłków i wykonania herbat
 • Zajęcia z podstaw bezpieczeństwa: spotkania z policjantem, strażnikiem, strażakiem, stomatologiem, pielęgniarką, udzielanie pierwszej pomocy;
 • Zajęcia „Poznajemy zawody”, wizyty w zakładach pracy na osiedlu: sklep, zakład szewski,  biblioteka, apteka, urząd pocztowy, przychodnia, szkoła, zakład fryzjerski, kwiaciarnia, kopalnia itp.;
 • Zajęcia zdrowotne: codzienna gimnastyka i zabawy ruchowe w salach zajęć i na sali gimnastycznej z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu i przyrządów do ćwiczeń, częsty pobyt dzieci na świeżym powietrzu na dużym placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym, gra w piłkę, zawody sportowe;
 • Zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, chusty animacyjnej,  aktywne słuchanie metodą Battii Strauss , metody W. Sherborne, Orffa, Labana,  metod aktywizujących, burzy mózgów, kinezjologii edukacyjnej,  elementy metody P. Dennisona, zabawy twórcze, dramowe i parateatralne, pedagogiki zabawy, elementy edukacji matematycznej wg prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, wdrażanie dzieci do słuchania i improwizacji do muzyki klasycznej, aktywne słuchanie muzyki z zastosowaniem elementów metody Batti Strauss;
 • Spacery do różnych środowisk przyrodniczych: pole. łąka, las, park, ogródki działkowe itp. oraz po osiedlu: na skrzyżowanie, nauka przejścia po pasach,
 • Zajęcia o celach charytatywnych: organizacja w przedszkolu akcji  „Żonkilowe pola nadziei”
 • Udział w ogólnopolskich akcjach : „Cała Polska czyta dzieciom”,

Wycieczki:  Ośrodki Agroturystyczne i Proekologiczne;

Żorskie Centrum Regionalne- zajęcia warsztatowo-dydaktyczne;

Teatr „Banialuka” – Bielsko-Biała

Wycieczki bliskie: Straż Pożarna, Galeria Historii Miasta Jastrzębie-Zdrój, KWK Jas-Mos, wizyty w Masnówce

Współpraca z rodzicami:

 •  Zebrania z rodzicami w każdej grupie na początku roku szkolnego oraz co najmniej 4-5 razy w roku, przekazanie informacji z wyników obserwacji, przekazanie rodzicom Informacji o gotowości szkolnej;
 • Organizacja spotkań dla rodziców ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Spotkania indywidualne z rodzicami – codziennie oraz wg harmonogramu w poszczególnych grupach;
 • Dni adaptacyjne dla dzieci 3-4 letnich – maj;
 • Zajęcia otwarte dla rodziców;
 • Systematyczne prowadzenie tzw  „Kącików grupowych” w wejściu głównym i szatni przedszkolnej
 • Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców
 • Pomoc rodziców w wyjazdach dzieci poza teren przedszkola;
 • Wykonywanie przez rodziców prostych napraw, doposażanie przedszkola w zabawki, książeczki itp. drobne przedmioty
 • organizacja spotkań dzieci ze sportowcami różnych klubów/dyscyplin .

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 •  Biblioteka Miejska w Jastrzębiu-Zdroju – Filia nr14
 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu
 • Szkoła Muzyczna
 • Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju
 • Współpraca z Przedszkolami terenu miasta Jastrzębie -Zdrój – wymiana doświadczeń, udział dzieci w zawodach i turniejach sportowych, organizowanych Festiwalach i przeglądach;
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Współpraca z Policją
 • Współpraca z Zakładem Opieki Leczniczej w Jastrzębiu-Zdroju
 • Współpraca z Hospicjum w Jastrzębiu-Zdroju
 • Współpraca ze Strażą Miejską
 • Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Współpraca z portalami informacyjnymi z Jastrzębiu-Zdroju – zamieszczanie informacji o działalności przedszkola.
Scroll to Top
Przewiń do góry
Skip to content