Co dla Zucha? Gimnastyka!

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Jastrzębiu-Zdroju oferuje nieodpłatne popołudniowe zajęcia rekreacyjno – sportowe: GIMNASTYKĘ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ – zajęcia prowadzone w Publicznych Przedszkolach na terenie naszego miasta .

Gimnastyka korekcyjna jest kierowana głównie do dzieci młodszych z wadami nie wymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Są to dzieci z przedszkoli, u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia oraz nieprawidłowego nawyku w utrzymaniu postawy ciała. Dzieci te wymagają dawki ruchu – ruchu korekcyjnego. Aby zachęcić je do ćwiczeń, stworzyć dodatkową motywację, należy w zajęciach gimnastyki korekcyjnej stosować w jak największym stopniu najwłaściwszą dla tego wieku formę zajęć, jaką są zabawy i gry ruchowe.

CELE GIMNASTYKI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ

1. Kształtowanie odruchu poprawnej postawy ciała.

2. Uświadomienie dziecku istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń.

3. Wygaszenie istniejącego nawyku i wytworzenie nawyku prawidłowego.

4. Wyrobienie zdolności do długotrwałego utrzymania skorygowanej postawy.

5. Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w warunkach zbliżonych do życia codziennego ze zwróceniem uwagi     na równomierne obciążanie stóp.

6. Korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwalaniu.

7. Poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka – poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych.

8. Uaktywnienie układów: narządów ruchu, krążeniowego i oddechowego.

9. Zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużenie, skrócenie czy wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych.

Na zajęciach pani Sylwii dzisiaj ćwiczyliśmy mięśnie stóp. Na kartce obrysowaliśmy swoje stopy, kolorowaliśmy kredką trzymaną przez palce u stóp, zwijaliśmy kartkę w kulkę, targaliśmy papier i sprzątaliśmy – wszystko stopami

Przewiń do góry
Skip to content