Uroczystość jubileuszu 50-lecia PP3

29 maja 2015r. w Kinie Centrum